અમે તમારું હૃદય પૂવૅક સ્વાગત કરીએ છીએ. દરેકને મળી શકીએ.... તથા શિક્ષણના નૂતન પ્રવાહોની આપ-લે કરી શકીએ.... એ માટે અમે આ બ્લોગ ધ્વારા અમે અમારી શાળાના બાળકોના સર્વાંગિં વિકાસ માટેની અમારી શાળામાં ચાલતી પ્રવ્રુતીઓ અને અમારા પ્રયત્નોનો ખ્યાલ આપવાનો પ્રયત્ન કરેલ છે,જેમાં આપનું સ્વાગત છે. – શિક્ષણ સાથી
અમે તમારું હૃદય પૂવૅક સ્વાગત કરીએ છીએ. દરેકને મળી શકીએ.... તથા શિક્ષણના નૂતન પ્રવાહોની આપ-લે કરી શકીએ.... એ માટે અમે આ બ્લોગ ધ્વારા અમે અમારી શાળાના બાળકોના સર્વાંગિં વિકાસ માટેની અમારી શાળામાં ચાલતી પ્રવ્રુતીઓ અને અમારા પ્રયત્નોનો ખ્યાલ આપવાનો પ્રયત્ન કરેલ છે,જેમાં આપનું સ્વાગત છે. – શિક્ષણ સાથી


SCOUTS SONG

     01    BISWABIJOV NO JIWAN.mp3
    Download

    02    AAVO AAVO NAVJAWAN.mp3
    Download

    03    YE DHARTI HINDUSTAN KI.mp3
    Download

    04    CHAND SITARON SE.mp3
    Download

    05    HUM HONGE KAMYAB.mp3
    Download

    06    JHANDA ANUCHA.mp3
    Download

    07    HIND DIWANE.mp3
    Download

    08    KAAM JYADA.mp3
    Download

    09    PRATEH SMRUMI.mp3
    Download

    10    SARASWATI VANDANA.mp3
    Download

    11    GURU MAHIMA.mp3
    Download

    12    RAGHUPATI RAGHAV.mp3
    Download

    13    JAI BOLO.mp3
    Download

    14    VAISHANV JAN TU.mp3
    Download

    15    DAYA KAR DAAN.mp3
    Download

    16    BHARAT SCOUT GUIDE JHANDE.mp3
    Download

    17     PACHMARHI OH PACHMARHI.mp3
    Download

    18     ZINDABAD HINDUSTAN.mp3
    Download

    19     ZARA SUN TUJHE DHARTI PUKARE.mp3
    Download

    20     JAN MAN GAN.mp3
    Download

    21     YEH DESH HAMARA HAI.mp3
    Download

    22     JAB HUM CAMP MEIN JAATE.mp3
    Download

    23     AAG HUI HAI ROSHAN.mp3
    Download

    24     BEDEN PEWELL THERE CHALE HUM.mp3
    Download

    25     SANJH HAI SURAJ DOOBA.mp3
    Download